Posar-nos a l’hora. La necessitat d’una reforma horària a Catalunya

La reforma horària que volem dur a terme a Catalunya parteix d’uns principis clars En primer lloc, s’entén que el principal objectiu és el d’aconseguir un millor benestar individual i col·lectiu. Per tant, i molt principalment, es tracta d’aconseguir un millor ordre alimentari, disposar de les hores de son necessàries per a un descans satisfactori i afavorir les condicions d’una millor educació i èxit escolar. També, és clar, és fonamental afavorir unes millors condicions de treball que, alhora que incrementin la productivitat, afavoreixin la salut, redueixin l’accidentabilitat i millorin el clima de treball. En segon lloc, es considera molt rellevant l’increment del temps de lliure disposició personal, expressió d’allò que es podria definir com a “una nova mesura de la llibertat”. És a dir, un temps per a l’autorealització personal, obert a la vida associativa i al voluntariat, i les pràctiques culturals en general. Finalment, és en l’organització del temps que s’expressen –i es reprodueixen- de la manera més clara possible les diferents formes de desigualtat social –de gènere, econòmiques, culturals…- i, per tant, és actuant sobre aquesta organització horària que també es pot ser eficaç a l’hora de reduir-les.

AulaCartell_SalvadorCardus

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Call Now Button
%d bloggers like this: