Intel·ligència artificial

La informàtica neix a mitjans del segle passat, el que va propiciar el desenvolupament de la intel·ligència artificial com una ciència i una tecnologia per poder fer màquines amb creixents capacitats intel·ligents.La fita perseguida és que les màquines assoleixin certs nivells d’intel·ligència, similars a les que hi aportaria una persona que en tingués el seu control.
Per aconseguir un comportament intel·ligent es requereix poder integrar capacitats de percepció, raonament i aprenentatge, que són els elements bàsics propis del comportament intel·ligent.En aquesta conferència després d´analitzar els principis bàsics, es farà una breu exposició dels seus antecedents, de les principals fites aconseguides, les seves actuals aplicacions i el seu impacte, així com els principals reptes de cara al futur.


Vídeo Conferència
Call Now Button
%d bloggers like this: