Balanç Comptable corresponent a l’any 2015

Segons l’acord de la darrera Assemblea general ordinària de socis, publiquem el Balanç Comptable corresponent a l’any 2015. Podeu fer-nos arribar les al·legacions i observacions que cregueu pertinents en el termini de 15 dies; un cop passats, es donarà per tancada la sessió de l’Assemblea general de 2016

Aula_logos.indd

 EXERCICI 2015
INGRESSOS
Quotes 2015 680,00
Quotes 2016 cobrades per endavant 280,00
Subvenció Ajuntament 1200,00
Sortida Canet 1192,00
Sortida MNAC 887,50
Interessos pagats per Hisenda 0,94
TOTAL INGRESSOS 4240,44
DESPESES
Conferències 1825,74
Web, hosting, gravacions 925,65
Gràfiques 1184,49
Administració 106,00
Banc 41,74
Altres despeses 355,54
Sortides
Dinars 1331,50
Autocars 884,99
Museus 156,00
A compte sortida Colònia Güell 2016 44,00
TOTAL DESPESES 6855,65
Saldo inicial 2887,34
Pagaments factures 2014 -228,00
Pagament IRPF 4Trimestre 2014 -79,74
Ingressos 4240,44
Despeses -6855,65
Pendent pagament 4t IRPF 2015 79,41
Saldo a 31 de desembre de 2015 43,80
Call Now Button
%d bloggers like this: