Volcans i el gel de l’infern

Amb l’acompanyament de les imatges ens submergirem de manera senzilla en les diferents maneres com es manifesta la calor interna de La Terra i, específicament en els fenòmens volcànics, les seves intensitats i els diferents tipus d’erupcions.

Coneixerem exemples concrets de les conseqüències que els humans n’hem sofert, des de les civilitzacions més antigues fins el recent episodi del “Cumbre Vieja” a l’illa de La Palma.

No passarem per alt els efectes encara més devastadors ocasionats per la combinació de dos elements tan oposats com aquest foc infernal i el gel glacial. Els glaciòlegs treballem sovint en geleres que flueixen per vessants de terrenys volcànics i els seus efectes no ens són aliens. Les interaccions de dues branques de la ciència tan poc conegudes com la glaciologia i la vulcanologia ens ajudaran a gaudir d’una estona apassionant.

Call Now Button
%d bloggers like this: